Minerálna vata (minerálna vlna)

Minerálna vata (minerálna vlna)

Minerálna vata alebo tiež vlna je izolácia vyrobená z vlákien minerálneho pôvodu. Používa sa k tepelnej, protipožiarnej a zvukovej izolácii. Minerálna izolácia sa delia na sklenú a kamennú podľa hlavných surovín, z ktorých sa vyrába. Zdroj Wikipédia

Minerálna čadičová vata - vyrába sa predovšetkým z vyvretých hornín napr. z čadiča a dolomitu.

Minerálne sklená vata - prírodný kremičitý piesok, roztavené sklo, ďalej sóda, dolomit, borax, živec, vápenec.

VLASTNOSTI ZATEPĽOVANIA minerálnou vatou

Prievzdušnosť izolácie

Prievzdušnosť izoláciou spôsobuje únik tepla, zvýšené náklady na vykurovanie a je častým dôvodom kondenzácie vzdušnej vlhkosti v konštrukciách. Býva tiež príčinou prehrievania konštrukcie v letnom období.

Prievzdušnosť izolácie minerálnej vaty

Minerálna vata je prievzdušná - prúdenie vzduchu spôsobuje tepelné straty, prehrievanie konštrukcie a kondenzáciu vzdušnej vlhkosti.

Prievzdušnosť izolácie technológie Icynene

Izolačná pena Icynene je absolútne neprievzdušná. Vytvára vzduchotesnú kompaktnú vrstvu. Zamedzuje prúdeniu vzduchu, prehrievaniu konštrukcie, kondenzácii vzdušnej vlhkosti a vzniku zdraviu škodlivých plesní.

Tesnosť izolácie

Základným predpokladom správnej funkcie tepelnej izolácie je dokonalé utesnenie požadovaného priestoru (strechy, stropu, steny a pod). Nedokonalé utesnenie spôsobuje lokálne premŕzanie konštrukcií, následne kondenzáciu vody v konštrukciách alebo na ich povrchu a vznik zdraviu škodlivých plesní.

Tesnosť izolácie minerálnej vaty

Minerálne vaty nemajú trvalú priľnavosť k podkladovým materiálom, vzájomné spojenie je len kontaktné.

Tesnosť izolácie technológie Icynene

Izolačná pena Icynene sa aplikuje plošným nástrekom priamo na izolovanú plochu. Po nástreku expanduje v pomere 1:100 a vytvorí úplne kompaktnú vrstvu bez spojov a netesností. Vďaka svojmu zloženiu má perfektnú priľnavosť ku všetkým bežným stavebným materiálom. (drevo, murivo, kontaktné fólie atď.)

Požiarna odolnosť izolácie

Požiarna odolnosť materiálov je doba, počas ktorej sú schopné materiály odolávať účinkom plameňa a vysokým teplotám. Trieda reakcie na oheň (A - F) udáva, akým spôsobom reaguje materiál na oheň - okrem horľavosti je sledovaný vývin dymu či odpadávanie častíc (skvapkávanie).

Požiarna odolnosť minerálnej vaty

Minerálna vata patrí medzi nehorľavé materiály (A), zabraňuje rozšíreniu prípadného požiaru a často sa používa, ako protipožiarna izolácia.

Požiarna odolnosť technológie Icynene

Izolačná pena Icynene je klasifikovaná v triede E. Patrí medzi látky, u ktorých pri horení neodpadávajú častice (neskvapkáva) a tiež dym je produkovaný na minimálnej úrovni. V kombinácii napríklad so sádrokartónom spadá do triedy B.

Tvarová stálosť

Objemová stálosť tepelnej izolácie (tzn. izolácia nevykazuje sadanie, zmršťovanie, prehýbanie a pod.) je zásadným predpokladom dlhodobého zachovania izolačných vlastností

Tvarová stálosť minerálnej vaty

Minerálnu vatu označujeme ako tvarovo nestálu, časom vykazuje sadanie, vo zvislých a šikmých plochách sadá vo vyššej miere.

Tvarová stálosť technológie Icynene

Izolačná pena Icynene ® je tvarovo stála, časom sa nezmršťuje, nevykazuje sadanie a nemení svoj tvar v žiadnom smere. Vďaka svojej pružnosti dokáže kopírovať pohyb izolovanej konštrukcie a zamedzuje vzniku trhlín, ktoré by mohli ovplyvniť funkciu izolácie.

Chcete poradit? kontaktujte nás.

0903 465 908

info@chytraizolacia.sk

Napište prosím číslo tři: